Publikacja „Działania w społeczności lokalnej – współpraca z grupami międzypokoleniowymi”

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!
Oddajemy w Twoje ręce publikację „Działania w społeczności lokalnej – współpraca z grupami międzypokoleniowymi”, która jest zbiorem naszych ostatnich doświadczeń, refleksji wniosków z pracy w społecznościach lokalnych z grupami międzypokoleniowymi w różnych dzielnicach Warszawy: na Bemowie, Ochocie, Pradze Północ, Targówku, Woli, w Wesołej
i  Wawrze. Projektując i prowadząc działania, miałyśmy na celu stworzenie w wyżej wymienionych
miejscach przestrzeni do tworzenia oraz wzmacniania więzi w społeczności lokalnej i budowania dialogu między pokoleniami.

więcej

Działania w społeczności lokalnej – współpraca z grupami międzypokoleniowymi

 • Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!
  Oddajemy w Twoje ręce publikację, która jest zbiorem naszych ostatnich doświadczeń, refleksji
  i wniosków z pracy w społecznościach lokalnych z grupami międzypokoleniowymi w różnych
  dzielnicach Warszawy: na Bemowie, Ochocie, Pradze Północ, Targówku, Woli, w Wesołej
  i  Wawrze. Projektując i prowadząc działania, miałyśmy na celu stworzenie w wyżej wymienionych
  miejscach przestrzeni do tworzenia oraz wzmacniania więzi w społeczności lokalnej i budowania dialogu między pokoleniami.

Działania te były możliwe dzięki realizacji w latach 2016 – 2017 czterech projektów
• projektu Kapitał Kultury, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• dwóch edycji projektu Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu; pierwsza edycja współfinansowana była ze środków m.st. Warszawy, a druga ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020”;
• projektu Wieloosobowość Pragi, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Niniejsze opracowanie zawiera trzy artykuły:

 • Pierwszy  przybliża fazę planowania i przygotowania działań, opartą na analizie potrzeb
 • drugi wskazuje, o co warto zadbać w procesie pracy z grupą
 • trzeciprzybliża metody, które sprawdzają się w działaniach międzypokoleniowych.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej tutaj.

więcej

Publikacja „Proces pracy w grupie międzypokoleniowej na przykładzie VI edycji projektu”

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Tobą publikacją – Proces pracy w grupie międzypokoleniowej na przykładzie VI edycji projektu „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu”. Przeczytaj w niej:  o celach, sposobie ich realizacji i rezultatach naszych przedsięwzięć w artykule pt. „Jak budowałyśmy i tworzyłyśmy przestrzeń do dialogu międzypokoleniowego?” wnioski w formie wskazówek opisujących najważniejsze elementywięcej

Proces pracy w grupie międzypokoleniowej na przykładzie VI edycji projektu.

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!

Oddajemy w Twoje ręce publikację, która jest zbiorem naszych doświadczeń, refleksji i wniosków z pracy z grupami międzypokoleniowymi w różnych dzielnicach Warszawy: na Bemowie, Ochocie, Targówku, Woli,
w Wesołej i w Wawrze. Projektując i realizując te działania, miałyśmy na celu stworzenie w wyżej wymienionych miejscach przestrzeni do dialogu między pokoleniami: młodych, rozumianych jako uczniów
i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz seniorów i seniorek – osób powyżej sześćdziesiątego roku życia,. Dlaczego akurat w tych dzielnicach Warszawy? Gdyż właśnie tam brakowało wspólnych społecznych działań młodych i seniorów.

Przeczytaj publikację i zwiększ swoją widzę w zakresie:

 •  celów, sposobów ich realizacji i rezultatów naszych przedsięwzięć
 • procesu pracy w grupie międzypokoleniowej
 • metod pracy z grupą międzypokoleniową (m.in.storytelling, drama, metoda projektu)

Przeczytaj, co dał udział w projekcie jego uczestnikom i uczestniczkom!

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej tutaj.

więcej

Historia Hufca Warszawa Ochota

Dzięki projektowi „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” osoby z Hufca Warszawa Ochota zaczęli przyglądać się jego historii! Na tej stronie będziemy zamieszczać informacje o historii hufca. Zaczynamy od listy komendantów hufców z terenu dzisiejszego Hufca Warszawa Ochota: 1956- : Włodzimierz Lewiński – pierwszy komendant Hufca 1992-  :Marzena Przepiórkowska Katarzyna Karamuz 1996-2004: Paweł Godlewski 2004-2008:więcej

Mamy to! Projekt z perspektywy osób uczestniczących.

Projekt „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” tworzy przestrzeń do dialogu międzypokoleniowego. W grudniu 2016 r. dobiegła końca VI edycja projektu. Czy była inna od pozostałych? Tak! Każda osoba biorąca udział w projekcie wnosi w działanie swoją energię, pomysły, doświadczenie i sposób patrzenia na świat. Ludzie są różnorodni, a dzięki temu każda z edycji projektuwięcej

Międzypokoleniowe Interaktywne Kulturalne Spotkania za nami!

  Działania międzypokoleniowe realizowane w ramach projektu Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu dobiegły końca.  Zakończeniem spotkań grup międzypokoleniowych były Międzypokoleniowe Interaktywne Kulturalne Spotkania , które miały charakter sąsiedzkich spotkań świątecznych. Uczestniczyły w nich osoby biorące udział w projekcie, jak również mieszkańcy i mieszkanki Anina, Bemowa, Woli, Ochoty i Targówka.  Osoby uczestniczące w spotkaniach mogływięcej