Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu

KIM JESTEŚMY

My -Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA swymi działaniami tworzymy przestrzeń do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez wykorzystanie i uczenie metody dramy stosowanej. Wykorzystujemy dramę w obszarach takich jak edukacja, profilaktyka, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji i budowanie kapitału społecznego.
Sposoby pracy:

 • metoda dramy stosowanej – dzięki niej tworzymy bezpieczną przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczenia, wzajemnego poznawania się, współdziałania i twórczej ekspresji

 • storytelling – to sztuka opowiadania, która wykorzystywana jest do budowania więzi między ludźmi, wydobywania potencjału i budowania dialogu

 • idea dzielenia się wiedzą i umiejętnościami: uczestnicy projektu (seniorzy i młodzi) są jednocześnie jego współtwórcami, każda zdobyta przez nich w ramach projektu umiejętność jest od razu wykorzystywana do wspierania innych w dawaniu czegoś od siebie.

 • DZIAŁANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE

  Dialog międzypokoleniowy umożliwia poznawanie się osobom z dwóch światów: świata młodych i seniorów. Obie grupy stykają się ze sobą w życiu codziennym, na ulicy, w tramwaju, kolejce w sklepie, ale czy wiedzą: Jak się porozumieć? Co może dać każda ze stron? Co buduje dialog? Co go utrudnia? Jak czerpać z doświadczenia starszych? Co mogą wnieść młodzi ludzie?

  Uczestnicy i uczestniczki naszych międzypokoleniowych grup m.in. tworzyli spektakl Teatru Forum, film, prowadzili sondę uliczną i otwarte spotkania międzypokoleniowe.

  MEDIATEKA

  Uploaded image

  FILMY

  Uploaded image

  ZDJĘCIA

  Uploaded image

  PUBLIKACJE

  Uploaded image

  WYWIADY

  Uploaded image

  WEBINARIA