Podziękowanie za udział w projekcie „Seniorzy i Młodzi w Twórczym Działaniu”