Działania w społeczności lokalnej – współpraca z grupami międzypokoleniowymi

 • Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!
  Oddajemy w Twoje ręce publikację, która jest zbiorem naszych ostatnich doświadczeń, refleksji
  i wniosków z pracy w społecznościach lokalnych z grupami międzypokoleniowymi w różnych
  dzielnicach Warszawy: na Bemowie, Ochocie, Pradze Północ, Targówku, Woli, w Wesołej
  i  Wawrze. Projektując i prowadząc działania, miałyśmy na celu stworzenie w wyżej wymienionych
  miejscach przestrzeni do tworzenia oraz wzmacniania więzi w społeczności lokalnej i budowania dialogu między pokoleniami.

Działania te były możliwe dzięki realizacji w latach 2016 – 2017 czterech projektów
• projektu Kapitał Kultury, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• dwóch edycji projektu Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu; pierwsza edycja współfinansowana była ze środków m.st. Warszawy, a druga ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020”;
• projektu Wieloosobowość Pragi, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Niniejsze opracowanie zawiera trzy artykuły:

 • Pierwszy  przybliża fazę planowania i przygotowania działań, opartą na analizie potrzeb
 • drugi wskazuje, o co warto zadbać w procesie pracy z grupą
 • trzeciprzybliża metody, które sprawdzają się w działaniach międzypokoleniowych.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej tutaj.