Festiwal Inicjatyw Międzypokoleniowych – edycja 2018

W ramach edycji 2018 projektu „Seniorzy i Młodzi w Twórczym Działaniu” w dniu 30 listopada 2018 roku w ramach Festiwalu Teatru Uciśnionych odbył się Festiwal Inicjatyw Międzypokoleniowych dedykowany grupom międzypokoleniowym z Brzeźna, Rawicza, Garwolina  i Otwocka.

Grupy wystąpiły ze swoimi spektaklami Teatru Forum, które stworzyły w ciągu 40 godzin pracy przy wsparciu trenerek. Spektakle, które zostały przedstawione tego dnia to:

  • „Żona ma się zawsze starać?”  grupy z Brzeźna
  • „Ach te komputery!” grupy z Rawicza
  • „Ile na jednej głowie?”  grupy z Garwolina
  • „Ból istnienia” grupy z Otwocka

Tematyka spektakli była związana z realnymi problemami społecznymi, których doświadczyli w swoim życiu uczestnicy grup. Po spektaklach obecna widownia została zaproszona do dyskusji na poruszane w nich tematy.  Wywiązało się wówczas wiele interesujących dyskusji, które skłaniały do późniejszych rozmów i refleksji. Szczególną aktywnością wykazały się seniorki po pokazie spektakli grup z Brzeźna i Garwolinie, w których bardzo chętnie wcielały się w role głównych bohaterek proponując rozwiązania sytuacji uciśnionych postaci kobiecych. Widać było, że Festiwal Inicjatyw Międzypokoleniowych przyniósł seniorom dużo satysfakcji i radości. Mieli oni okazję poznać nowe osoby z innych międzypokoleniowych grup, a także obejrzeć spektakle pozostałych grup i wymienić się nawzajem swoim doświadczeniem. Mimo, że harmonogram Festiwalu był napięty i intensywny to grupy były przez cały czas mocno zaangażowane i podekscytowane biorąc udział w spektaklach. Cieszymy się, że Festiwal Inicjatyw Międzypokoleniowych okazał się świetnym miejscem integracji seniorów z osobami młodymi oraz czasem na liczne refleksje i poszerzenie wiedzy osób uczestniczących w zakresie metody Teatru Uciśnionych i Teatru Forum.

Serdecznie dziękujemy m.st Warszawa za współfinansowanie projektu „Teatr Uciśnionych
w Poszukiwaniu Wolności” w ramach którego odbył się Festiwal Teatru Uciśnionych.
Dziękujemy również grantodawcy Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 za dofinansowanie projektu.

Dziękujemy również partnerom projektu: Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie- filia w Brzeźnie, Teatrowi im. S. Jaracza w Otwocku, Klubowi  Seniora w Garwolinie oraz w Woli Rębkowskiej oraz Domowi Kultury w Rawiczu.

Gdyby nie Państwa wsparcie wyżej opisana inicjatywa nie byłaby możliwa do zrealizowania.