Edycja I

Adresatami projektu byli mieszkańcy Bielan oraz studenci Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Grupa międzypokoleniowa stworzyła spektakl Teatru Forum, który wystawiany był w Bielańskim Ośrodku Kultury.

więcej

Edycja II

Bielańska grupa międzypokoleniowa kontynuowała swoje działania w 2013 roku uczestnicząc w zajęciach artystycznych, reportersko – multimedialnych i spotkaniach z kulturą. Odbył się Bielański Piknik Sąsiedzki oraz Spotkania z Ławeczką, podczas którego grupa zaprezentowała interaktywny spektakl oraz film z sondy prowadzonej z mieszkańcami dzielnicy odpowiadającej na pytania – czego seniorzy mogą nauczyć się od młodych? czego młodzi mogą nauczyć się od seniorów? Łącznie interaktywny spektakl został zagrany 4 razy w różnych częściach Warszawy – Mokotów, Tarchomin, Bielany i w Nowym Dworze Mazowieckiem.
Projekt podsumowuje publikacja „Drama_łączy pokolenia”.

więcej

Edycja III

Do bielańskiej grupy międzypokoleniowej dołączyły nowe osoby – zarówno młodzi, jak i seniorzy. Wspólnie, podczas warsztatów wyjazdowych tworzyli film o relacjach międzypokoleniowych, który pokazywali podczas Międzypokoleniowych Interaktywnych Spotkań Kulturalnych. Pokazy prowadzone były przez uczestniczki projektu. Powstał również folder, który zawierał wywiady z realizatorkami i uczestniczkami projektu.