Edycja I

Adresatami projektu byli mieszkańcy Bielan oraz studenci Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Grupa międzypokoleniowa stworzyła spektakl Teatru Forum, który wystawiany był w Bielańskim Ośrodku Kultury.