Edycja I – 2012

Adresatami projektu byli mieszkańcy Bielan oraz studenci Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Grupa międzypokoleniowa stworzyła spektakl Teatru Forum o relacjach międzypokoleniowych w rodzinie, który wystawiany był w Bielańskim Ośrodku Kultury. Spotkała także inne grupy międzypokoleniowe działające w Warszawie na zorganizowanym w ramach projektu Przeglądzie Inicjatyw Międzypokoleniowych.