Twórczynie projektu

Marta Hamerszmit, koordynatorka projektu, trenerka
Wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, socjolog, trener; absolwentka wydziału Stosowanych Nauk Społecznych (UW) i Szkoły Trenerów Biznesu (INTRA). Certyfikowana trenerka dramy I stopnia. Od 10 z różnorodnymi grupami wiekowymi współtworząc projekty w organizacjach pozarządowych. Z ramienia Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA realizuje oraz koordynuje dramowo-teatralne projekty edukacyjne. Współprowadziłam ponad 300 godzin warsztatów, w których wykorzystywała metodę dramy w obszarach takich jak rozwój osobisty i zawodowy (projekty „Jak rozkwitać w Warszawie?”, „Perspektywy – Ja na zmieniającym się rynku pracy”, szkolenie dla nauczycieli „Metody wspierania uczniów w wyborze drogi zawodowej”) oraz dialog międzypokoleniowy (projekt „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu). Fascynuje ją zastosowanie dramy we wprowadzaniu zmiany społecznej.

Karolina Jurga -psycholog ds. dialogu międzypokoleniowego, trenerka
Psycholog kliniczny z dodatkową specjalnością neuropsychologia, trener warsztatu psychologicznego, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Akademii Rozwoju Kompetencji Trenerskich (INTRA), Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego (INTRA), Studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Studium „Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym” oraz licznych szkoleń z umiejętności miękkich.
Ma ponad 6-cio latnie doświadczenie pracy z osobami starszymi. Współpracuje z Domem Dziennego Pobytu Continuum Care Sp. z.o.o, w którym prowadzi rehabilitacje neuropsychologiczną dla osób chorych na Alzheimera. Ponad to czynnie współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku i organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby w wieku 55+. Działa w obszarze pomocy psychologicznej dla osób starszych, ich rodzin i opiekunów prowadząc konsultacje indywidualne a także warsztaty psychoedukacyjne z Komunikacji, Rozwiązywania konfliktów, Nawiązywania dialogu międzypokoleniowego, Budowania poczucia własnej wartości.

Małgorzata Winiarek-Kołucka, opiekun merytoryczny, trenerka
Psycholożka, trenerka dramy, koordynatorka projektów społecznych, członkini zarządu SPD STOPKLATKA. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz XXVI Edycji Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Trenerka rekomendowana przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjne oraz warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Łącznie od pięciu lat przeprowadziła ponad 1200 godzin warsztatów psychoedukacyjnych, w tym ponad 800 godzin przy wykorzystaniu metody dramy stosowanej. Jej obszary zainteresowania to komunikacja interpersonalna, odkrywanie potencjału drzemiącego w ludziach i w grupie, fundrising oraz rozwój zdolności twórczych.