Podziękowania za Międzypokoleniowe Interaktywne Kulturalne Spotkania

Serdecznie dziękujemy za współpracę

w realizacji Międzypokoleniowych Interaktywnych Kulturalnych Spotkań

Towarzystwu Inicjatyw Twórczych „ę” – organizatorom projektu „Archipelag Pokoleń” i jego uczestnikom

Bemowskiemu Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  ART.BEM

Fundacji Zaczyn i członkom redakcji „Zdaniem Seniora”

Świetlicy Grochów należącej do Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

Klubowi Kultury Seniora działającego przy Centrum Promocji Kultury Praga-Południe

Bielańskiemu Ośrodkowi Kultury

Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Otwocku działającemu przy Otwockim Centrum Kultury

Liceum Ogólnokształcącemu Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku

Białołęckiemu Ośrodkowi Kultury