Pierwsze spotkanie za nami

Dzisiaj 11 września br. w Bielańskim Ośrodku Kultury po raz pierwszy spotkała się grupa seniorów i młodych w gronie ,w którym będzie współpracować przy tworzeniu spektaklu Teatru Forum. Ruszyła trzecia edycja projektu „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu”!

Podczas pierwszego spotkania seniorzy i młodzi mieli czas na integracje, wzajemne poznanie się. Zapadły kluczowe kwestie organizacyjne dotyczące projektu i ustalenia terminów spotkań. Koordynatorka projektu – Marta Hamerszmit wyjaśniła na czym będzie polegała współpraca i jakie cele są do zrealizowania.

Po wstępnych zabawach integracyjnych okazało się, że młodych i seniorów łączą podobne pasje i zainteresowania oraz to, że każdy może wnieść coś nowego do realizowanego projektu.

Udział w projekcie to dla młodzieży w wieku od 18 do 30 lat szansa na poznanie świata osób starszych.

Dzięki projektowi, zarówno młodzi jak i seniorzy rozwiną umiejętność współpracy, doświadczą tego, co każdy z nich może dać i co przyjąć od innych. Grupa międzypokoleniowa podczas wspólnego czterodniowego wyjazdu będzie miała czas na integrację i stworzenie scenariusza spektaklu.  Podczas kolejnych spotkań pod okiem doświadczonych trenerek seniorzy i młodzi  będą angażowani we wspólne twórcze działania.