Edycja 2013

Twórcze odkrywanie siebie nawzajem
– zapraszamy studentów i studentki do udziału
w projekcie międzypokoleniowym!

 • Jesteś studentem/studentką psychologii, socjologii, pedagogiki, animacji społeczno-kulturowej i innych pokrewnych kierunków?
 • Ciekawią Cię działania w społecznościach lokalnych?
 • Interesuje Ciebie drugi człowiek?
 • Fascynuję Cię odkrywania jego świata i poglądów?

Jeśli tak, to zapraszamy Ciebie do udziału w pracach grupy międzypokoleniowej,  której głównym celem będzie przyglądanie się oraz budowanie w sobie i otoczeniu dialogu między-pokoleniowego.

Dialog międzypokoleniowy umożliwia poznawanie się osobom z dwóch światów: świata młodych i seniorów. Obie grupy stykają się ze sobą w życiu codziennym, na ulicy, w tramwaju, kolejce w sklepie, itp. Jak się porozumieć? Co może dać każda ze stron?  Co buduje dialog? Co go utrudnia? Jak czerpać z doświadczenia starszych? Jak dzielić się z nimi swoim?

Tym będziemy zajmować się w naszym projekcie.

Co zyskasz dzięki udziałowi w projekcie:

 • doświadczysz współpracy i dialogu z osobami starszymi,
 • poznasz i lepiej zrozumiesz świat seniorów,
 • poznasz społeczność lokalną Bielan i narzędzia, którymi można badać i nawiązywać więzi w społeczności lokalnej,
 • będziesz współtwórcą wydarzenia lokalnego, jakim będzie Piknik Sąsiedzki
 • rozwiniesz się twórczo i komunikacyjnie,
 • zrobisz coś dobrego dla innych,
 • nawiążesz nowe znajomości z rówieśnikami i seniorami,
 • twórczo i aktywnie spędzisz czas.

Każda/y uczestnik/uczestniczka projektu otrzyma zaświadczenie o udziale w projekcie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Odkrywanie i budowanie dialogu międzypokoleniowego będzie odbywało się podczas:

 • warsztatów dotyczących komunikacji międzypokoleniowej prowadzonych metodami aktywnymi, w tym metodą dramy stosowanej,
 • warsztatów dotyczących więzi w społeczności lokalnej, podczas których będziemy przyglądać się i badać więzi między młodymi i seniorami na Bielanach
 • warsztatów dramowych lub reportersko-multimedialnych, podczas których przygotujemy wspólnie twórczy sposób, w jaki przedstawimy wnioski z naszych obserwacji oraz pomysły na to, jak rozwijać więzi społeczne na Bielanach. Każda grupa zrealizuje swój mini projekt społeczny na rzecz budowania więzi na Bielanach. Użyją do tego odpowiednich form przekazu: dramy lub reportażu i multimediów. Nie trzeba mieć zdolności aktorskich, czy dziennikarskich, aby uczestniczyć w naszym projekcie! Pracę grup wesprą zaproszeni eksperci.
 • Efekty prac grup: dramowej i reportesko-multimedialnej  zostaną zaprezentowane podczas Pikniku Sąsiedzkiego w czerwcu 2013 roku.

Dlaczego Bielany? Z jednej strony mieszka w niej proporcjonalnie dużo osób w wieku emerytalnym , z drugiej – od paru lat rozwija się tutaj prężnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przyciąga młodych – studentów. Jest to zatem miejsce szczególne pod względem możliwości budowania dialogu międzypokoleniowego.

Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się regularnie, raz w tygodniu w Bielańskim Ośrodku Kultury, przy ul. Goldoniego 1. Każde warsztaty potrwają 3 godziny zegarowe. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2013 roku w godz. 12:30-15:00.
Podczas niego wspólnie ustalimy terminy kolejnych spotkań.

 

Wyżej opisany projekt,  jest kontynuacją działań międzypokoleniowych realizowanych przez Stowarzyszenie STOP-KLATKA w Bielańskim Ośrodku Kultury od lutego 2012 roku. Podczas nich wspólnie z 15 osobową grupą międzypokoleniową stworzyliśmy interaktywny spektakl dramowy. Więcej o projekcie, opinie uczestników na stronie www.stop-klatka.org.pl/sim

Zgłoszenia:
Wyślij na adres: m.winiarek@stop-klatka.org.pl maila z deklaracją chęci uczestnictwa w projekcie. W tytule podaj proszę: SiM zgłoszenie „swoje imię i nazwisko”
W treści napisz co studiujesz, dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie i podaj swoje dane kontaktowe (numer telefonu, email).

Więcej informacji, kontakt
Małgorzata Winiarek-Kołucka, m.winiarek@stop-klatka.org.pl, tel. 691 657 033