Historia Hufca Warszawa Ochota

Dzięki projektowi „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” osoby z Hufca Warszawa Ochota zaczęli przyglądać się jego historii!

Na tej stronie będziemy zamieszczać informacje o historii hufca. Zaczynamy od listy komendantów hufców z terenu dzisiejszego Hufca Warszawa Ochota:

  • 1956- : Włodzimierz Lewiński – pierwszy komendant Hufca
  • 1992-  :Marzena Przepiórkowska
  • Katarzyna Karamuz
  • 1996-2004: Paweł Godlewski
  • 2004-2008: Ewa Wydrzyńska
  • 2008-2010: Małgosia Nowosad
  • 2010-2014: Ania Nowosad
  • 2014- : Katarzyna Dzięciołowska