Edycja III

Do bielańskiej grupy międzypokoleniowej dołączyły nowe osoby – zarówno młodzi, jak i seniorzy. Wspólnie, podczas warsztatów wyjazdowych tworzyli film o relacjach międzypokoleniowych, który pokazywali podczas Międzypokoleniowych Interaktywnych Spotkań Kulturalnych. Pokazy prowadzone były przez uczestniczki projektu.
Powstał również folder, który zawierał wywiady z realizatorkami i uczestniczkami projektu.