Seniorzy w twórczym działaniu online

Jak twórczo pracować z seniorami w czasie pandemii? Jak się przygotować do takiej pracy? O co warto zadbać?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją powstałą w ramach projektu „Seniorzy (i młodzi) w twórczym działaniu”, która jest zbiorem dobrych praktyk i opisów sprawdzonych form warsztatowych.

więcej

Działania w społeczności lokalnej – współpraca z grupami międzypokoleniowymi

 • Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!
  Oddajemy w Twoje ręce publikację, która jest zbiorem naszych ostatnich doświadczeń, refleksji
  i wniosków z pracy w społecznościach lokalnych z grupami międzypokoleniowymi w różnych
  dzielnicach Warszawy: na Bemowie, Ochocie, Pradze Północ, Targówku, Woli, w Wesołej
  i  Wawrze. Projektując i prowadząc działania, miałyśmy na celu stworzenie w wyżej wymienionych
  miejscach przestrzeni do tworzenia oraz wzmacniania więzi w społeczności lokalnej i budowania dialogu między pokoleniami.

Działania te były możliwe dzięki realizacji w latach 2016 – 2017 czterech projektów
• projektu Kapitał Kultury, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• dwóch edycji projektu Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu; pierwsza edycja współfinansowana była ze środków m.st. Warszawy, a druga ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020”;
• projektu Wieloosobowość Pragi, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Niniejsze opracowanie zawiera trzy artykuły:

 • Pierwszy  przybliża fazę planowania i przygotowania działań, opartą na analizie potrzeb
 • drugi wskazuje, o co warto zadbać w procesie pracy z grupą
 • trzeciprzybliża metody, które sprawdzają się w działaniach międzypokoleniowych.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej tutaj.

więcej

Proces pracy w grupie międzypokoleniowej na przykładzie VI edycji projektu.

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!

Oddajemy w Twoje ręce publikację, która jest zbiorem naszych doświadczeń, refleksji i wniosków z pracy z grupami międzypokoleniowymi w różnych dzielnicach Warszawy: na Bemowie, Ochocie, Targówku, Woli,
w Wesołej i w Wawrze. Projektując i realizując te działania, miałyśmy na celu stworzenie w wyżej wymienionych miejscach przestrzeni do dialogu między pokoleniami: młodych, rozumianych jako uczniów
i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz seniorów i seniorek – osób powyżej sześćdziesiątego roku życia,. Dlaczego akurat w tych dzielnicach Warszawy? Gdyż właśnie tam brakowało wspólnych społecznych działań młodych i seniorów.

Przeczytaj publikację i zwiększ swoją widzę w zakresie:

 •  celów, sposobów ich realizacji i rezultatów naszych przedsięwzięć
 • procesu pracy w grupie międzypokoleniowej
 • metod pracy z grupą międzypokoleniową (m.in.storytelling, drama, metoda projektu)

Przeczytaj, co dał udział w projekcie jego uczestnikom i uczestniczkom!

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej tutaj.

więcej

Drama_łączy

1390344220Publikacja jest obszernym kompendium dotyczącym działań międzypokoleniowych projektu pn. „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” godnym polecenia wszystkim tym, którzy realizują projekty dla osób w różnym wieku, angażują się w nie, bądź mają zamiar je podjąć.

Publikacja powstawała w czasie prowadzenie ponad 2-letniego programu pn. Seniorzy o młodzi w twórczym działaniu, w którym wykorzystano metodę dramy. Rezultatem działań grupy międzypokoleniowej było m. in. wspólne stworzenie interaktywnych spektakli i przedstawienie ich międzypokoleniowej publiczności. Książka zawiera opis głównej idei projektu i roli metody dramy, zbiór opinii i refleksji starszych i młodszych uczestników programu oraz przykłady zastosowanych technik dramowo-teatralnych w pracy z grupą międzypokoleniową.

Publikacja jest dostępna  w wersji elektronicznej.

 

 

więcej