Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu – edycja 2018

W tym roku zapraszamy międzypokoleniowe grupy z Brzeźna (gmina Goworowo), Otwocka, Garwolina i Rawicza do wspólnego działania na rzecz przełamywania wzajemnych uprzedzeń i poszukiwania rozwiązań ważnych dla danej społeczności konfliktów społecznych.

Seniorzy i młodzi z wyżej opisanych rejonów, wspólnie z trenerkami, w trakcie 40-sto godzinnej pracy dramowo-warsztatowej przyjrzą się opresjom, których doświadczają na co dzień i na tej podstawie stworzą spektakl Teatru Forum lub Teatru Legislacyjnego. Spektakl będzie dotyczył wyzwania ważnego dla danej grupy, związanego z relacjami między seniorami a dziećmi/młodzieżą, seniorami a decydentami, seniorzy a usługodawcami społecznymi.

Spektakle zostaną następnie zaprezentowane międzypokoleniowej widowni dwukrotnie w każdym z tych miejsc.

Następnie grupy spotkają się na Festiwalu Inicjatyw Międzypokoleniowych, podczas którego zaprezentują sobie nawzajem powstałe spektakle, wymienią się doświadczeniami i zainspirują do dalszych działań.

Partnerzy projektu:
– Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie- filia w Brzeźnie
– Teatr im. S. Jaracza w Otwocku
– Klub Seniora w Garwolinie oraz w Woli Rębkowskiej
– Dom Kultury w Rawiczu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.