19/12/2012

O projekcie

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA swymi działaniami tworzy przestrzeń do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez wykorzystanie i uczenie metody dramy stosowanej. Wykorzystuje dramę w obszarach takich jak edukacja, profilaktyka, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji i budowanie kapitału społecznego.

Projekt Seniorzy i Młodzi w twórczym działaniu był realizowany w latach:

  • 2012 – I edycja
Adresatami projektu byli mieszkańcy Bielan oraz studenci Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Grupa międzypokoleniowa stworzyła spektakl Teatru Forum o relacjach międzypokoleniowych w rodzinie, który wystawiany był w Bielańskim Ośrodku Kultury. Spotkała także inne grupy międzypokoleniowe działające w Warszawie na zorganizowanym w ramach projektu Przeglądzie Inicjatyw Międzypokoleniowych.
 
  • 2013 – II i III edycja

Bielańska grupa międzypokoleniowa kontynuowała swoje działania uczestnicząc w zajęciach dramowych oraz  reportersko – multimedialnych. W czerwcu, podczas Bielańskiego Pikniku Sąsiedzkiego, zaprezentowała ona interaktywny spektakl oraz film z sondy prowadzonej z mieszkańcami dzielnicy odpowiadającej na pytania – czego seniorzy mogą nauczyć się od młodych? czego młodzi mogą nauczyć się od seniorów?
Na jesieni, w ramach 3 edycji projektu, powstał Teatr Forum dotyczący relacji międzypokoleniowych w miejscu pracy. Został on zagrany 4 razy w różnych częściach Warszawy – Mokotów, Tarchomin, Bielany i w Nowym Dworze Mazowieckiem.

  • 2014 – IV edycja

Do bielańskiej grupy międzypokoleniowej dołączyły nowe osoby – zarówno młodzi, jak i seniorzy. Wspólnie, podczas warsztatów wyjazdowych stworzyli film o relacjach międzypokoleniowych, który pokazywali podczas warsztatów – Międzypokoleniowych Interaktywnych Spotkań Kulturalnych. Warsztaty prowadzone były przez uczestniczki projektu dla innych grup międzypokoleniowych w różnych częściach Warszawy. Projekt podsumowuje publikacja „Drama_łączy pokolenia”.

  • 2016 – V i VI edycja

Powstaje 7 grup międzypokoleniowych w 6 dzielnicach Warszawy: Bemowo, Ochota, Targówek, Wola, Wesoła i Wawer.  Każda z grup rozwijała umiejętności współpracy i komunikacji, by później tworzyć wspólne opowieści, które stanowiły punkt wyjścia do przygotowania i realizacji otwartych spotkań. W ramach VI edycji grupy realizowały po wstępnych warsztatach realizowały wspólnie wybrane działanie – tworzenie loga międzypokoleniowego, spotkanie mikołajkowe. 

W trakcie projektu przeprowadzone zostały dwa webinaria: „Jak rozpocząć pracę metodą dramy z grupą międzypokoleniową?” i „Proces pracy w grupie międzypokoleniowej na przykładzie VI edycji projektu SIM”.  Powstała również publikacja podsumowująca doświadczenia i wnioski z realizacji działań w projekcie. 

  • 2018 – VII edycja

4 grupy międzypokoleniowe (z Brzeźna, z Garwolina, z Otwocka i z Rawicza) wezmą udział w cyklu warsztatów, podczas których przyjrzą się opresjom, których doświadczają na co dzień i na tej podstawie stworzą spektakl Teatru Forum lub Teatru Legislacyjnego. Spektakl będzie dotyczył wyzwania ważnego dla danej grupy, związanego z relacjami między seniorami a dziećmi/młodzieżą, seniorami a decydentami, seniorzy a usługodawcami społecznymi. Każdy ze spektakli zostanie zaprezentowany dwukrotnie międzypokoleniowej widowni w miejscowości, w której działa dana grupa. Jesienią wszystkie 4 grupy spotkają się na Festiwalu Inicjatyw Międzypokoleniowych, podczas którego pokażą sobie nawzajem powstałe spektakle i wymienią się doświadczeniami.

.
Sposoby pracy

  • metoda dramy stosowanej – dzięki niej tworzymy bezpieczną przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczenia, wzajemnego poznawania się, współdziałania i twórczej ekspresji
  • storytelling – to sztuka opowiadania, która wykorzystywana jest do budowania więzi między ludźmi, wydobywania potencjału i budowania dialogu
  •  idea dzielenia się wiedzą i umiejętnościami: uczestnicy projektu (seniorzy i młodzi) są jednocześnie jego współtwórcami, każda zdobyta przez nich w ramach projektu umiejętność jest od razu wykorzystywana do wspierania innych w dawaniu czegoś od siebie.

Projekt Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu dofinansowany jest ze środków: Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unii Europejskiej oraz  m.st. Warszawa.

mkidn_01_cmyk logo_biale_wspolfinansowanie asos_logo_ai-01male.[1]