27/09/2013

Media o projekcie

„Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” – to projekt, który dzięki realnym efektom swoich działań zyskał zainteresowanie mediów. Poniżej najważniejsze artykuły i wywiady.

 

  •  „Zabawa na poważnie – Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” w publikacji „Kultura – polityka – rozwój. O kulturze jako ‘dźwigni’ rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012, s.165

http://www.kongresobywatelski.pl/images/stories/ksiazki/pdf/wis-44.pdf