Edycja IV – 2014

Do gruy międzypokoleniowej dołączyły nowe osoby – zarówno młodzi, jak i seniorzy. Wspólnie, podczas warsztatów wyjazdowych stworzyli film o relacjach międzypokoleniowych, który pokazywali podczas warsztatów – Międzypokoleniowych Interaktywnych Spotkań Kulturalnych. Warsztaty prowadzone były przez uczestniczki projektu dla innych grup międzypokoleniowych w różnych częściach Warszawy. Projekt podsumowuje publikacja „Drama_łączy pokolenia”.